top of page
AdobeStock_294334907 [Przekonwertowany]-

Nauczyciele

Jego Świątobliwość Chetsang Rinpocze

jest jednym z dwóch dzierżawców tronu szkoły Drikung Kagyu buddyzmu tybetańskiego. Urodził się w 1946 roku w stolicy Tybetu Lhasie. Gdy miał 4 lata został rozpoznany jako reinkarnacja poprzedniego Drikung Kyabgona. Został formalnie intronizowany i rozpoczął naukę w Drikung Thil, głównym klasztorze szkoły Kagyu Drikung w centralnym Tybecie. Podczas exodusu Tybetańczyków, który miał miejsce pod koniec lat piędziesiątych XX wieku, jego rodzice uciekli do Indii, podczas gdy on pozostał w Drikung Thil. W 1959 roku komunistyczne Chiny zamknęły klasztor, a Jego Świątobliwość Drikung Kyabgon Chetsang został adoptowany przez swojego dawnego nauczyciela, Jego Eminencję Gyabra Rinpocze. Po ukończeniu w Lhasie szkoły podstawowej i średniej w 1969 roku został przydzielony do gospodarstwa wiejskiego gdzie pracował po piętnaście godzin dziennie wykonując ciężkie prace fizyczne. W 1975 roku Jego Świątobliwość Drikung Kyabgon Chetsang przekroczył w Himalajach granicę oddzielającą Tybet od Nepalu. Dokonał tego pieszo i w pojedynkę, nie licząc przypadkowej pomocy w pokonaniu nieprzekraczalnego miejsca, której udzieliło mu dwóch nieznajomych. Następnie udał się do Dharamsali w Indiach, siedziby tybetańskiego rządu na wychodźstwie, gdzie został przyjęty przez Jego Świątobliwość XIV Dalajlamę a następnie ponownie formalnie intronizowany. Następnie, po osiemnastu latach rozłąki, Jego Świątobliwość Drikung Kyabgon Chetsang połączył się ze swoją rodziną przebywającą w tym czasie w Stanach Zjednoczonych. Pozostał tam przez kilka lat, uczęszczając na kursy języka angielskiego i kształcenia dla dorosłych – po szkole pracując w McDonald gdzie ćwiczył swój angielski. W 1978 roku powrócił do Indii, gdzie oddał się rygorystycznym praktykom buddyjskim, odbywał odosobnienia i otrzymywał instrukcje od największych żyjących mistrzów buddyzmu tybetańskiego. W 1985 roku w Dehra Dun w Indiach założył instytut Drikung Kagyu Institute „Jang Chub Ling”, który zapewnia tradycyjną klasztorną oraz współczesną edukację dla ok. 450 mnichów i mniszek; oraz ośrodek odosobnień medytcyjnych. W 2003 roku Chetsang Rinpocze założył The Songtsen Library Centrum Studiów Tybetańskich i rejonu Himalajów. Projekt ten zajmuje się zbieraniem i przechowywaniem wszystkich tekstów Drikung Kagyu jak również dokumentowaniem sposobów życia, filozofii i tradycji religijnych ludów Himalajów. Mieści się w nim ważna kolekcja słynnych rękopisów z Dunhuang odkopanych na Jedwabnym Szlaku.

 

     Jego Eminencja Garchen Rinpocze 
urodził się w 1936 roku w Nangczen , Kham we Wschodnim Tybecie. Jest on lamą tradycji Drikung Kagju, który był znany w XIII wieku jako Siddha Gar Chodingpa, syn serca Kjobpy Dżigtena Sumgona założyciela linii Drikung Kagju Buddyzmu Tybetańskiego. W strożytnych Indiach inkarnował się jako Maha Siddha Arjadewa – narodzony z lotosu uczeń wielkiego Nagardżuny. W siódmym wieku był znany jako Lonpo Gar, minister Tybetańskiego Króla Dharmy Songtsen Gampo. Garczen Rinpocze został rozpoznany i intronizowany we wschodnim Tybecie przez poprzedniego przywódcę linii Drikung Kjabgon Zhiwe Lodro. Gdy miał siedem lat wstąpił do klasztoru Lho Miyal, gdy miał jedenaście lat rozpoczął administrować tym klasztorem.  Studiując i praktykując pod kierunkiem Siddhy Chime Dordże, Garczen Rinpocze otrzymał rozległe i głębokie instrukcje na temat praktyk wstępnych (nyndro), pięcioczęściowej praktyki Mahamudry i sześciu jog Naropy. W wieku 22 lat, po zakończeniu dwu i półrocznego odosobnienia Garczen Rinpoche został aresztowany i osadzony w więzieniu na 20 lat. Działo się to w czasie rewolucji kulturalnej w Chinach. Będąc w chińskim obozie pracy od swojego rdzennego lamy – Khenpo Munsela z tradycji Ningmapy otrzymał nauki Dzogczen, które praktykował w sekrecie. Znosząc trudy obozu i praktykując w tajemnicy przed władzami obozu, Garczen Rinpoche osiągnął realizację „mądrości umysłu Lamy”. Khenpo Munsel był zadziwiony wielkimi osiągnięciami Rinpocze i skomentował to w  następujący sposób „Jest on emanacją Bodhisattwy.” Po wyjściu z więzienia w 1979 roku Garczen Rinpoche podjął wielki wysiłek odbudowy klasztorów Drikung Kagyu oraz przywrócenia nauk buddyjskich we wschodnim Tybecie.  Obecnie Garczen Rinpocze jest zaangażowany w odbudowę Klasztoru Gar, założenie tam uczelni klasztornej i dwóch  szkół z internatem dla dzieci tybetańskich z tego terenu. W 1997 Graczen Rinpocze po raz pierwszy przybył do USA gdzie w Chino Valley w  Arizonie zalożył swój główny ośrodek na Zachodzie .  Główny ośrodek w Europie to Drikung Garchen Institut w Monachium. Poza tym Garczen Rinpocze założyl ośrodki w USA, Niemczech, Hiszpanii, Rosji, Ukrainie, Sinagapurze i Polsce. Jego Eminencja Garczen Rinpocze został uhonorowany przez Jego Świątobliwość Chetsanga Rinpocze tytułem „wielkiego jogina Drikung Kagju naszych czasów”. Jest on uznawany przez wielu tybetańskich lamów jako doskonały, zrealizowany mistrz. Urzeczywistniony praktykujący Mahamudrę i Dzogczen. Promienna obecność Rinpocze inspiruje i zachwyca uczniów. Jak kochająca  matka gromadzi dzieci dając schronienie, miłość, zachęcając, upominając, śmiejąc się, zapraszając, popędzając, nauczając, przypominając, śpiewając …. W czasie swoich podróży , ze względu na swoją głęboką realizację i wielką dobroć, Garczen Rinpocze w naturalny sposób gromadzi wokół siebie uczniów . Przy czym pozostaje niezmienny w swojej skromności, miłującej dobroci, czystym widzeniu, i myśleniu tylko o tym w jaki sposób przynosić pożytek innym. W naturalny sposób jest zdolny pracować dla pożytku innym czym zyskał sobie powszechny szacunek. Jego Eminencja nigdy nie zawiódł oczekiwań swoich uczniów i innych ludzi. W tym wieku degeneracji i konfliktów Garczen Rinpocze jest niezwykłą istotą. Naprawdę, współczucie i mądrość  wypływa z tego cennego nauczyciela jak woda z górskiego strumienia.

 

   

Lama Tsering Rinpocze 
jest Lamą-rezydentem w Drikung Garchen Institut w Monachium. Został wyświęcony na mnicha w wieku ośmiu lat, a dwa lata później otrzymał święcenia mnicha-nowicjusza. Ukończył studia w głównym klasztorze Drikung-Kagju w Dehra Dun w Indiach. Po ukończeniu wstępnych praktyk Drikung Yangzab i Longchen Nyingthig otrzymał nauki poła i Dzogczen Trekchöd i Thögal. W czasie trwającego 100 dni odosobnienia (gya Shag) praktykował Tonglen sześciu światów. Ponadto ukończył tradycyjne trzyletnie odosobnienie zawierające praktyki pięcioczęściowej ścieżki Mahamudry i Sześciu Jog Naropy. Następnie od Jego Świątobliwości Chetsanga Rinpocze i Jego Eminencji Garchena Rinpocze otrzymał tytuł Drubpön – Mistrza odosobnień. Na prośbę Jego Eminencji Garchena Rinpocze od 2002 roku Lama Tsering przebywa w Niemczech i prowadzi regularne praktyki i pudże w Drikung Garchen Institut w Monachium, przekazuje nauki i inicjacje, jak również opiekuje się osobami odbywającymi odosobnienia.

bottom of page