top of page
AdobeStock_294334907 [Przekonwertowany]-

Projekty humanitarne

Żeński klasztor Gar, Kham, Tybet

W żeńskim klasztorze Gar żyje około 60 mniszek. Mniszki, które nie są na odosobnieniu, biorą udział w codziennych aktywnościach klasztoru, które są podobne do tych w klasztorach męskich. W przeszłości, rodziny mniszek były odpowiedzialne za dostarczenie im jedzenia ale w wielu przypadkach było to realizowane z wielkim trudem. Od czterech lat koszty ich utrzymania pokrywa Garchen Rinpocze w związku z czym poszukiwani są sponsorzy. Koszty pożywienia dla jednej mniszki za jeden miesiąc wynoszą 25$. JE Garchen Rinpocze sponsoruje także budowę nowej świątyni dla żeńskiego klasztoru Gar. W świątyni ma stanąć  8 dużych i 24 średnich posągów w cenie odpowiednio 10000$ i 2500$. Każda kwota darowizny będzie przyjęta z wielką wdzięcznością !

Klasztor Gar, Szkoły w GarGon, Kham, Tybet

Kiedy JE Garchen Rinpocze w 1979 roku, po 20 latach uwięzienia, odzyskał wolność, po historycznym klasztorze Gar nie było już śladu. Zainspirowani przez Rinpocze okoliczni mieszkańcy, korzystając ze swoich skromnych środków, rozpoczęli się odbudowę górnego i dolnego klasztoru. Jak można sobie wyobrazić materiały budowlane składły się z kamieni, gliny i ciętego drewna. W tej chwili potrzebne są fundusze na utrzymanie klasztoru, którego pełna nazwa brzmi Gar Changchub Chöling.

Korzystając z darowizn przekazanych przez uczniów z Zachodu, JE Garchen Rinpocze wybudował W Tybecie w Kham w Gar Valley w pobliżu swojego klasztoru Gar Gon dwie szkoły podstawowe. Te wiejskie szkoły oferują, wcześniej tutaj niedostępną, edukację dla dzieci tybetańskich koczowników. Obecnie uczęszcza do nich około 200 dzieci. W ciągu ośmiu miesięcy roku szkolnego dzieci mają zapewnione zamieszkanie i wyżywienie, podręczniki szkolne i opiekę zdrowotną. Ich rodzin, które często muszą przez wiele dni przebywać ze swoimi stadami daleko od wsi, nie stać na czesne. Czesne wynosi 20$ za jedno dziecko za miesiąc.

bottom of page